Uzun hava nedir?

Uzun hava; Geleneksel Türk halk müziğinde belirli bir karakteri olmayan, genel olarak serbest ritmli, belirli bir karakteri olmayan, usulsüz olarak söylenen, bölgesel öğelerin etkisi altında gelişerek özellik kazanmış ezgi türüdüruzun hava

Uzun havalarda söz melodinin, melodi sözün önüne geçmeye çalışır. Uzun havaların sözleri; yakıcı, çarpıcı, düşündürücü olduğundan bazı zamanlarda anlam ve içerik bakımadan melodinin önüne geçer.

Uzun hava türleri nelerdir?

1- Bozlak

2- Gurbet havası

3- Hoyrat

4- Divan

5- Yol havası

6- Arguvan ağzı

7- Çamşıhı ağzı

8- Maya

9- Barak ağzı

10- Müstezat

Sözlükte uzun hava ne anlama gelmektedir?

Türk halk müziğinde, belirli bir karakteri olmayan, bölgesel ögelerin etkisi altında gelişerek özellik kazanmış türkü.

--Reklam--